0 szt

Reklamacje i gwarancje


Zwrot towaru


Mają Państwo możliwość zwrócić zakupiony w naszym sklepie towar bez podania przyczyny. Aby to zrobić prosimy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki wysłać na adres sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

W przypadku chęci zwrotu prosimy o przesłanie na adres sklepu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Przykładowy wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj (pobierz).

W terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia prosimy zwrócić towar do sklepu. Na Państwa życzenie możemy zorganizować transport zwracanego towaru na nasz koszt.

W takim przypadku prosimy o kontakt ze sklepem w tej sprawie, a następnie o przygotowanie towaru do wysłania poprzez jego zapakowanie, chroniące przed uszkodzeniami w transporcie.

Jeżeli zdecydują się Państwo dostarczyć towar do sklepu we własnym zakresie koszt takiego dostarczenia będzie po Państwa stronie i nie podlega on zwrotowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócimy pełną należność, którą Państwo zapłacili na wskazane konto bankowe.

 

Reklamacje

Mają Państwo prawo reklamować zakupiony w sklepie towar z tytułu niezgodności z umową sprzedaży. Odpowiadamy za niezgodność towaru z umową w terminie dwóch lat od dnia odebrania przesyłki. W przypadku wystąpienia wady powinni ją Państwo do nas zgłosić w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej stwierdzenia.

Reklamację można zgłosić osobiście lub przy pomocy dowolnego środka porozumiewania się na odległość wskazując stwierdzoną niezgodność oraz żądanie sposobu doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z towarem poinformujemy Państwa o rozstrzygnięciu reklamacji. Niezależnie od naszej decyzji koszty postępowania reklamacyjnego (w tym koszty transportu towaru) ponosimy my. Jeżeli chcą Państwo złożyć reklamację towaru możemy na Państwa życzenie zorganizować transport reklamowanego towaru do naszej siedziby. W tym celu należy skontaktować się z nami pod numerem telefonu:

668349 717 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sofa@domsof.pl


Gwarancje

 

Niezależnie od uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową każdy sprzedawany przez nas towar jest objęty gwarancją producenta. Zakres takiej gwarancji oraz tryb reklamacji z tego tytułu są każdorazowo określone w karcie gwarancyjnej. W przypadku chęci reklamacji towaru z tytułu gwarancji mogą Państwo zgłosić taką reklamację bezpośrednio do producenta określonego w karcie gwarancyjnej lub do nas, lecz w tym przypadku będziemy jedynie pośrednikiem między Państwem, a producentem. Uprawnienia z tytułu gwarancji w żaden sposób nie wyłączają, nie ograniczają i nie zastępują uprawnień do reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową.

DOM SOF

tel: 668 349 717
e-mail: sofa@domsof.pldomsof

© domsof.pl All Rights Reserved. Oprogramowanie KQS.store : Designed by AWESO.pl

Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

Nie jestem zainteresowany newsletterem - zamknij komunikat